oktober 16th, 2018

VÄLKOMMEN TILL VÄSTSVENSK VATTENRENING

– RENT  VATTEN


VVAB har lång erfarenhet av vattenrening och har under mer än 30 år försett hushåll, företag och kommuner med rent vatten genom våra högkvalitativa reningsanläggningar. Varje anläggning är anpassad till ditt vatten och reningen sker helt utan tillsatser av kemikalier. Våra vattenpumpar och övriga produkter kommer från ledande Europeiska leverantörer med den senaste utvecklade tekniken inom vattenrening. Vår personals specialistkompetens hjälper dig att hitta rätt dimensionerad anläggning för ditt vatten. Vattenanalyser görs av vår samarbetspartner.

Al-Control (www.brunnsvatten.se).

Vår verksamhet omfattar installationer och service på vattenpumpar och hela anläggningar i egen regi eller genom våra samarbetspartners. Vi ställer höga krav på god logistik och kan därmed ha snabba leveranser direkt från vårt eget lager till dig.

Behöver du en ny vattenpump eller hjälp med installation, vänd dig då till oss för att se hur vi kan hjälpa dig.

Välkommen till oss med dina frågor om vattenrening, specifika produkter eller priser. Du kan ringa eller maila oss.

 

w w w . v v a b . s e

i n f o @ v v a b . s e

0 5 4   –   5 6   1 1   0 0

0 7 0   –   9 7 6   8 4   8 1